Selasa, 4 Disember 2012

Kesalahan Struktur Ayat.


Sebanyak  90%   pelajar  dikelas ini yang  melakukan  kesalahan  dalam  sruktur  ayat. Kebanyakkan  responden  membina ayat  yang memperlihatkan  pengaruh bahasa ibunda   iaitu penggunaan objek kata nama   pada pangkal  ayat. Ayat-ayat yang dibina juga tidak gramatis. 
Contoh  kesalahan murid
1.  Ibu  meletakkan makanan di atas kain yang  untuk duduk ( salah)
      Ibu meletakkan makanan di atas  sebidang tikar tempat kami duduk.(betul)
2.  Esok pagi, saya dan kakak  bangun dengan  awal tak perlu  ibu  panggil  (salah)
 Keesokkan paginya, saya dan kakak bangun  awal . Tidak  perlu dikejutkan oleh ibu.(betul)
3.  Kami segera   menukar baju renang di tandas awam. (salah)
     Kami segera   memakaikan baju renang  ditandas awam.( betul)

1 ulasan:

  1. Saya setuju dengan contoh-contoh salah yang diberikan. Ini sering berlaku di SJKC kerana murid-murid terus menterjemah daripada bahasa Cina.

    BalasPadam